നാം നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ പഴുപ്പ് അപസ്മാരം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കും ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നതിൻറെ പലതരം തെറ്റിദ്ധാരണകളും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 111 ആളുകൾക്ക് ഈ അപസ്മാരം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. പുരുഷൻമാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഈ അസുഖം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസ് അതായത് ഇന്ത്യ അതുപോലെതന്നെ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ അപസ്മാര രോഗത്തിന് 80 ശതമാനവും ഇതുപോലെത്തെ ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസിലാണ്. ലോകത്തിൽ ഏകദേശം ആറര കോടിയിലധികം അപസ്മാര രോഗികൾ ഉണ്ട്.

അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അപസ്മാരം വരുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾ താഴെവീണ്, കൈകാലിട്ടടിച്ചു, ബലം പിടിച്ചു, വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.

ഇതിനെ ആണ് ജനറൽ എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ മേജർ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വലിയ തരം അപസ്മാരം ആണ്. അപസ്മാരം ധാരാളം തരത്തിലുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംസാരത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് സ്വഭാവം മാറ്റം വരുന്നത് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴുന്നത്, ഞെട്ടി വീഴുന്ന അപസ്മാരം ഉണ്ട്. അങ്ങിനെ നൂറുകണക്കിന് അപസ്മാരം ആണ് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *