മലബന്ധം മലശോധന കഴിയുമ്പോൾ നീറ്റൽ പുകച്ചിൽ തൃപ്തി കുറവ് ഇതാണ് കാരണം പരിഹാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ

ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽക്ക് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പൈൽസിന് പ്രശ്നമാണ്, മൂലക്കുരു ഉണ്ട്, ചെറിയ തടിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല വേദനയാണ്, ഒന്നും പറ്റുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സാധാരണയായി ആളുകൾ ഈ അമിതമായുള്ള വേദനയും മലം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദന പൈൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ. എന്നാൽ ഈ അമിതമായുള്ള വേദന പൈൾസ് എന്ന അസുഖം കൊണ്ടല്ല വരുന്നത്. നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ വിള്ളലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷർ എന്ന അസുഖം കാരണം ആണ് ഇത്തരം വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

അപ്പോൾ ഫിഷർ എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഫിഷറിന് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നതും വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട്? അതുപോലെ ഫിഷർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? മലദ്വാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ അതായത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചർമത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ആണ് ഫീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതികഠിനം ആയിട്ടുള്ള വേദനയായാണ് ഇതിൻറെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം.

സാധാരണയായി തൊലിപ്പുറത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ അത് തൊലിയുടെ ഉള്ളിൽ വരാറുണ്ട്. ഇത് 90 ശതമാനം ആളുകളിലും മലദ്വാരത്തിന് പിൻഭാഗത്തുള്ള മദ്യ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വിള്ളലുകൾ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ 10 ശതമാനം ആളുകളിൽ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് മുൻവശത്ത് മധ്യത്തിൽ ആയിട്ടാണ് വിള്ളലുകൾ വരാറുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ വേദന, മലം പോയതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കത്തിണ്ടോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടു വരയുന്ന പോലെയുള്ള വേദന ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *