എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ കഴിക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുക

ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ആഹാരം. പക്ഷേ പല ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുടക്കരുത് എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലരും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

പരമ്പരാഗതം ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഉച്ചയ്ക്കുള്ളത്, പിന്നെ വൈകീട്ടത്തെ ആഹാരം. പക്ഷേ ആധുനിക രീതിയുടെ ഭക്ഷണശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജോലി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നിങ്ങളിൽ പലർക്കും രാവിലത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ധൃതിപിടിച്ച് ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വേണ്ടിവരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും.

അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് മുടക്കാതെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേദിവസം മുതലുള്ള ഫാസ്റ്റ്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തലേദിവസം വൈകീട്ടത്തെ ആഹാരം പലരും 8 മണിക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ 9, 10 മണിക്ക് കഴിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *