സന്ധിവേദന കൈകാലുകളിൽ മരവിപ്പ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നട കയറുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് കാരണം

വളരെയധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സന്ധ്യകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോടുകൂടി അരക്കെട്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? എപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കേണ്ടത്? അത്പോലെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതും. ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഒപിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആളുകൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സന്ധിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നീർക്കെട്ടു വരാറുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു സന്ധി, ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. യോജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്.

അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ തീയിൽ ഏകദേശം വലുതും ചെറുതുമായി മുന്നൂറോളം സന്ധികൾ ഉണ്ട്. ഈ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന വേദനയോടുകൂടിയ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ സന്ധിവാതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്തെന്ന്വെച്ചാൽ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ മൈഗ്രേന്റെ ഭാഗമായി, ഒരു ലക്ഷണമായി വരുന്നതാണ് ഇത്.

ആർത്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗത്തിൻറെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പലപ്പോഴും ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *