സ്ട്രോക്ക് വന്നവരെയും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരെയും പഴയതുപോലെ നോർമൽ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നടക്കേണ്ട പലരും കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇരിക്കേണ്ട പലരും കിടക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് സാധാരണനിലയിൽ തിരിച്ചുവരവിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് പരിക്കേറ്റവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആറ് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മെഡിസിനുകൾ ചെയ്ത് അവരെ സ്ടേബിൾ ആക്കി ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്ത് വീടുകളിലേക്ക് സാധാരണയായി പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്.

അതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോയി എക്സൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ശരിയാകും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയാൽ മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യുവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ആളുകൾ മറ്റുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്കളിലേക്ക് പോകുന്നത്.

പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദശാബ്ദങ്ങളായി മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എവിടെന്സോട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ മെഡിക്കൽ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ടീമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ നടത്തിക്കുക എന്നതാണ്.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രോഗികളോട് സംസാരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലർരൊക്കെ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം. ചിലർക്ക് കാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം. മറ്റുചിലർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. മറ്റുചിലർക്ക് ബാത്റൂമിൽ സ്വന്തമായി പോയി തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *