നടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റുകൾ മരണത്തിനുപോലും കാരണമാകും നടന്നതിനെ ഗുണങ്ങൾ ഒട്ടും കിട്ടുകയുമില്ല

ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നടത്തത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് വാക്കിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ദിവസവും നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി കൂട്ടാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ദിവസം ഒരു കിലോ മീറ്റർ നടന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആയുസ്സ് വരെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ദിവസം 30 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ നടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്.

ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഷൂസ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലരും ഷൂസ് ഇല്ലാതെ വിലകുറഞ്ഞ ഷൂസ് ധരിച്ച് പല റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ദോഷകരമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *