ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ ആണോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണണം

ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൈനസീസിനെ കുറിച്ചും അത് കാരണമായി വരുന്ന മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളെ കുറിചുമാണ് പറയുന്നത്. സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻറെ രണ്ടുവശത്തും നാല് സെറ്റ് ആയി ചെറിയ അറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ അറകൾ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ ഉള്ളത് നോക്കി രണ്ട് സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വാതിൽ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് തുറക്കുന്നത്.

നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിൻറെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ചർമം പോലെത്തന്നെ ഉള്ളിലും ഒരു ലയർ ഉണ്ട്. മ്യുക്കസ് എന്ന് പറയും. ഈ മ്യുക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മൂക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടി പോകാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധശക്തി ആണ്.

അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലർജിയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻന്റിന് ശ്വസിക്കുന്ന വായു പൊടി ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ആകുവാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം തുമ്മി മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരും. സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ml ആണ് വരിക. അലർജിയുള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ 15ml ഒഴുകി മൂക്കിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഇത് തുടർച്ചയായി നടക്കുമ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമായി മാറും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *