കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ ഇത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക അവരുടെ ബുദ്ധിവികാസം ഇരട്ടിയാകും

പ്രധാന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം തല 10 സെൻറീമീറ്റർ ആണ് വളരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ വർഷവും മൂന്ന് സെൻറീമീറ്റർ. ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻറെ വളർച്ച ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആണ് തല വളരുന്നത്.

അതും അഞ്ചു, ആറു വയസ്സുവരെ നമ്മുടെ. അതിനുശേഷം വളരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് അവിടെ നിന്നു. പിന്നെ വളരുന്നത് തലച്ചോറാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ചൊല്ലേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ആണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം കൃത്യം ആയിട്ടും അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന് വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

അത് മാത്രം മതി. വേറെ ഒരു ഭക്ഷണവും ആവശ്യമില്ല. കുഞ്ഞിനു നമുക്ക് മറ്റ് ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആ നാട്ടിലെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് അധികം കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ചോറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതു കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചടങ്ങുകൾ നീണ്ടു പോകുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു വയസ്സിനു മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന രുചിക്കൂട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *