കോവിഡ് വീട്ടിൽ കുട്ടികളുള്ള ഒരാൾ പോലും ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത്

എപ്പോഴും തീർച്ചയായും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും മൂന്നാം തരംഗം വന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ തയ്യാറായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി ബാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളിൽ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ള വാർഡുകളിലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്തായാലും നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കാം, മൂന്നാം തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ കോവീഡിന് മുൻപ് തന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിടും അതുപോലെതന്നെ മെസ്സി എന്നുള്ള അസുഖവും പോസ്റ്റ് മൂന്നാം തരംഗവും വരുന്നുണ്ട്. മെസ്സി അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സിസ്റ്റം സിൻഡ്രോം. കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്.

എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫ്ളമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ആണ്. കോവിഡ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ളമ്മറ്ററി ഡിസീസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കോവിഡ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ കുഞ്ഞിന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം, ആറാഴ്ചയ്ക്കകം കുഞ്ഞിന് നല്ല പനി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് മെസ്സി എന്ന അസുഖം കുഞ്ഞിന് ബാധിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *