ഇത് ഒരു പിടി മാത്രം മതി എത്ര നരച്ചമുടിയും നമുക്ക് കറുപ്പ് ആക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം

നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മുടി നരച്ചവർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. അതുപോലെതന്നെ മുടികൊഴിച്ചൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കുള്ള വീഡിയോയാണ്. മുടിയൊക്കെ ഒരുപാട് തരച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉള്ള ഓയിൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയിട്ടും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക.

വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണിക്കുവാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻറെ അളവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കേട്ടിരിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പടവലങ്ങ ആണ്. പച്ച പടവലങ്ങ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ വാങ്ങിക്കുക. അതായത് 500ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവോയിലിലേക്ക് ഒരു കിലോ പടവലങ്ങ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക.

അരിഞ്ഞെടുത്ത പടവലങ്ങ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നല്ല വെയിലത്തുവച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക. ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഓയിലേക്ക് ഇതൊന്നു ഇട്ടുകൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഉലുവയാണ്. അരക്കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അതിന്റെ പകുതിയാണ് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *