മുടി പാദം വരെ വളരണോ താരൻ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുടി പൊട്ടുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം മാറും

നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല മുടി വളരുവാൻ ഉള്ള കിടിലൻ ഓയിൽ ആണ്. പഴയ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. പുതിയ ഓയിൽ കാണും. അതിലേക്ക് മാറാതെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഓയില് നിർത്തിയിട്ട് പുതിയ ഓയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുക്ക് കുറച്ച് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. അത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. അത് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും അതുപോലെതന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങും. ഇതൊക്കെ മാറാനും അവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.

അതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. താരൻ, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, മുടി പൊട്ടി പോവുന്നത്, അത്പോലെ മുടി നല്ലതുപോലെ സമൃദ്ധമായി വളരാൻ ഉള്ള ഒരു ഓയിൽ കൂടിയാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇത് കണ്ട് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ കടകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ മായം ചേർന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. മില്ലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 700ml വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നു തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം. മുടി വളരാൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓയിൽ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുടി കൊഴിച്ചിൽ, മുടിവളരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *