ശരീരം നിറം വെക്കുവാനും ബ്ലഡ്‌ ഉണ്ടാവാനും ഇനി ഇത് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി

നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെതന്നെ നല്ലതുപോലെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുവാനും നിറം നല്ലത് പോലെ വക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു നല്ല ട്ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആണ്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ദാഹശമനി ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിങ്കാലിയുടെ കഷണങ്ങൾ ആണ്.

ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കഷണം കരിങ്കാലിയുടെ തണ്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേറെ ടിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അര ഗ്ലാസ് ആക്കി മാറ്റി എടുക്കാം. ദാഹശമിനി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത്‌ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആര ഗ്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിലേക് ഇത്‌ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *