എൻറെ വീട്ടിലെ മാതളനാരങ്ങ മാതളനാരങ്ങ വളർത്തുവാൻ ഉള്ള എളുപ്പവഴി ഇതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കു

ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മാതളം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആണ്. ഇത് എൻറെ വീട്ടിൽ കായ്ച്ചുനിൽക്കുന്ന മാതളങ്ങ ആണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ പൂവിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം വേണം. എങ്ങനെയാണ് മാതളം വീട്ടിലെ ഒന്ന് നട്ടുവളർത്തുക എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പലരും പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്നു നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വളരുകയില്ല. ഓറഞ്ച് വളരില്ല, മുന്തിരി വളരില്ല, ആപ്പിൾ വളരില്ല എന്നൊക്കെ.

പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഓറഞ്ച് കായ്ച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ ഇടയ്ക്കിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മാതളം ഏത് മണ്ണിലും വളരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മരത്തിന് ഉണ്ട്. മാതളത്തിന്റെ തൈകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഇതിൻറെ തൈ നടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉചിതം.

ഇത് ചൂട് ള്ള സമയത്ത് ആണ് നടുന്നത് എങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്‌ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുകാരണവശാലും കായ്ച്ച തയ്യ്, മുളച്ച തയ്യ് ഒന്നും വായിക്കാതിരിക്കുക. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള തൈകൾ. പൂത്തു നിറഞ്ഞ കാണുമ്പോഴേക്കും മുളക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ വായിക്കണം എന്ന് ഒന്നുമില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *