വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ആമവാതം ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന 7 ലക്ഷണങ്ങൾ

അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗങ്ങളിൽനിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്ന രോഗമാണ് ആമ വാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ വാതരക്തം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആമവാതം? എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? എന്താണ് ഇത്‌? എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വിഡിയോയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്.

ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ മൂന്നു മുതൽ നാലു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ അസുഖം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ? ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൈകളിലും കാലുകളിലും വളരെയധികം സ്റ്റീഫൻസ് വരുന്നു. അതായത് നീര് വരുന്നു. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ജോയിൻറ്കളിൽ നീര് വരുന്നു.

പതുക്കെ പതുക്കെ അനക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഉദാഹരണമായി അവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാതിലിന്റെ കുറ്റി തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, രാവിലെ മാവ് കുഴക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നീര് കെട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒക്കെ വച്ച് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറഞ്ഞുവരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *