ഇനി ഈ രണ്ട് ശല്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം

സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിരശല്യം. പരിസരശുചിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും മുതിർന്നവർ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ കുറവാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ശുദ്ധമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ നഖത്തിനുള്ളിൽ വിര മുട്ടകൾ കയറി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകൾ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടകൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുകയും പിന്നീട് അവ വിരിഞ്ഞു വിരകളാകുന്നു.

അന്നനാളം, ആമാശയം, ചെറുകുടൽ, മലാശയം തുടങ്ങിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇവയുടെ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ശുചിത്വം പാലിക്കാത്തതാണ് വിരശല്യം കൂടുതലായി കാണുവാൻ കാരണം. പലതരത്തിലുള്ള വിരകൾ ഉണ്ട്. ഉരുളൻ വിര, കൃമി,കൊക്കപ്പുഴു എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇവ ഒരെണ്ണം ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. മലിനമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലൂടെയാണ് വിരയുടെ മുട്ടകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

അവരുടെ മുട്ടകൾ ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് വിരിഞ് ലാർവകൾ ആകുന്നു. ഇവ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിയാൽ ചുമ, പനി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൊക്കപ്പുഴുൻറെ മുട്ടകൾ വിസർജനത്തിലൂടെ മണ്ണിൽ എത്തുന്നു. ചെരുപ്പിടാതെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവ കാലിലൂടെ കയറുന്നു. കുട്ടികളിൽ വിളർച്ച പോലുള്ള വളർച്ച മുരടിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *