ശ്രദ്ധിക്കുക നടുവേദന ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എന്തായിരിക്കും നടുവേദനയുടെ കാരണം? നടുവേദന ഉള്ള ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിൽ നൂറുതവണ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഇന്ന് നമുക്ക് നടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. നടുവേദന ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടേണ്ട നടുവേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നടുവേദനയുടെ അതായത് ഗുരുതരമല്ലാത്ത നടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ്. നടുവേദന രണ്ടു രീതിയിൽ ആണ് ഉള്ളത്. അതായത് നടുവിൽ മാത്രമായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക്, കൂടുതലായി കാലിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദന.

അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നടുവിന് മാത്രം വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണ നടുവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് നടു വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? നടുവിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായി കഷേരുക്കൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഷേരുക്കളുടെ ഇടയിലായി ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻറെ പുറകിലായി ഓരോ കഷേരുക്കൾക്കും ഇടയിൽ ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ നട്ടെല്ലും ഇടുപ്പും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സന്ധികൾ ഉണ്ട്.

അത് കൂടാതെ ഇതിനെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു കൊണ്ട് ലിഗമെൻറും അതുപോലെ മസിലുകളും ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു നമുക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് വേദനയുണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഡിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഡിസ്ക് കാരണമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് കഷേരുക്കൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ജോയിൻറ്. മൂന്നാമത്തേത് എസ് ഐ ജോയിൻറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം. ഇത് മൂന്നും ആണ് ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളുടെ അസുഖങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമായി വരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *