വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഗർ പ്രഷർ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് യഥാർഥ വില്ലൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല ഇവരാണ്

ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിവില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പല സ്റ്റഡീസിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 30 ശതമാനത്തിലധികം അടൾട്ടിൽ അതായത് നാലിലൊന്ന് പുരുഷന്മാർക്കും മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും വരെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്.

പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്കും ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ ഒരു അറിവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായി എന്താണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസുഖം മാത്രമല്ല. ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറുകളാണ്. അതായത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, സ്ട്രോക്ക്, ക്യാൻസർ അത് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം റിസ്ക് ഫാക്ടർസ് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി പറയുന്നതാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് സിന്ധ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്താണ് ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിന് ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *