അടുക്കളയിലുള്ള ഈ ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ശരീരം മുഴുവൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ടത് പോലെ നിറം വെക്കാൻ

കുറെ ആളുകൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ അവരുടെ മുഖം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആകുന്നതിനും ബ്രൈറ്റ് ആക്കുന്നതിനും അവരുടെ സൻ ടാൻ മാറി പോകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗം പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ്. സൺടാൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും മാറുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും എന്തൊക്ക ചേരുവകൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇത് ചെയ്തു നോക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ടും മുഴുവൻ ആയിട്ടും കണ്ടതിനുശേഷം മാത്രം ചെയ്തു നോക്കുക.

ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഈ ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കടലമാവ് എടുക്കുക. മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചന്ദനപ്പൊടിയും എടുക്കുക. മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൻസൂർ പരിപ്പ് എടുക്കുക. അതായത് മൈസൂർ പരിപ്പ് പൊടിച്ചത് എടുക്കുക. മൈസൂർ പരിപ്പ് എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാത്തവർക്കായി പറയുകയാണ്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് മൈസൂർ പരിപ്പ്. ഒരു തരം ചുവന്ന പരിപ്പാണ് ഇത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *