തെങ്ങിനും വാഴയ്ക്കും ഇതു മതി ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിൽ 100% ഫലം ഉറപ്പ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വാഴയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് തേങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊമ്പൻ ചെല്ലി. കൊമ്പൻചെല്ലി ഒരു തെങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തേങ്ങ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് പോവുകയുള്ളൂ. അത് മുഴുവൻ ആയിട്ടും നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാഴകളിൽ വരുന്ന വാഴ പുഴു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരാണ് പറയുന്നത്. തണ്ടുതുരപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാഴപുഴു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഴ മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കും. പിന്നെ ആ വാഴ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അകറ്റാം? ഈ കൊമ്പൻചെല്ലി വാഴപുഴു എന്നിവ നമുക്ക് എങ്ങനെ അകറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായും കാണുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കൊമ്പൻചെല്ലി വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മടൽ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുകയാണ് പതിവായി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ മാർഗ്ഗം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കടകളിൽനിന്ന് വാങ്ങി പാറ്റകളെ തുരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാറ്റ ഗുളികയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഈ പാറ്റഗുളികക്ക് 25 രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് 10 മുതൽ 16 ബോളുകൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അത് മുഴുവനും ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽനിന്ന് നാല് ബോൾ മാത്രം മതി ഇതിനെ ഓടിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ നാല് ബോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇട്ടതിനുശേഷം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു ചുറ്റികയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇതുപോലെ അടിച്ചു നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക.

നമ്മൾ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. ഇനി ഒരു പറ്റഗുളിക പൗഡർ ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏകദേശം 200 എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക. ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആണെങ്കിലും മതി. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *