അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഫലം ഉറപ്പ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ട് മാറാൻ ഈ ഓയിൽ മതി

കൂടുതലായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരുപാട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദന, കൈമുട്ട് വേദന, കാൽമുട്ട് വേദന, നടുവേദന, ഷോൾഡറിൽ വേദന എന്നിവ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓയിൽ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളകിൻറെ ഒരു മൂന്ന് ഇലകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻറെ ഞടുപ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത്. ഞെട്ടിയോട് കൂടിയ മൂന്ന് ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് എരിക്കിൻ ഇല. എരിക്കിന് ഇല കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആറു ഏഴു ഇല നമ്മൾ എടുക്കുക. എരിക്കിൻ ഇല നമുക്ക് അറിയാം അരിമ്പാറ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആണി രോഗം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൻറെ കറ ആണിരോഗം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കറ വീണുകഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിടത് മാത്രം പുരട്ടി കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ശരീരത്തിലെ വേദന മാറ്റുവാനായി എരിക്കിൻ ഇല എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.

എരിക്കിന്റെ ഇലയും കുരുമുളകിൻറെ ഇലയും ഇതുരണ്ടും ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുരുമുളകിൻറെ ഇല കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ അവർ അത് ഒഴിവാക്കി ഇരിക്കിന്റെ ഇല മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നാട്ടിലുള്ളവർ കുരുമുളകിൻറെ ഇലയും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചു എടുക്കുമ്പോൾ കയ്യ് കൊണ്ടുമാത്രം മുറിച്ചിടുക. കത്തിയും പിച്ചാത്തിയും ഉപയോഗിക്കരുത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *