ഓയിൽ എത്ര തേച്ചിട്ടും മുടി വളരുന്നില്ലേ എങ്കിലിതാ ഒരു കിടിലൻ ഓയിൽ മുടി വളരാനും നരച്ച മുടി മാറാനും

മുടി വളരാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെതന്നെ നര മാറുവാൻ ആയിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ പൈസ ഒരുപാട് കളയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുടിവളർച്ച കൂട്ടുവാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നരമാറാൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഓയിൽ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. കൂടുതലായും ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുടി നരയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിയുക എന്നുള്ളതൊക്കെ.

അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള നല്ലൊരു ട്ടിപ്പാണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കയ്യെന്യാധി വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. കയ്യന്യാദിയുടെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും ഉണ്ട് തൈലവും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് കൈയ്യന്യധിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 200 എം എൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ആണ്. ഇത്‌ അങ്ങാടികളിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പല ബ്രാൻഡുകളും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓയിൽ ആവശ്യം ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് കൈയ്യന്യധിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഓഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഓയിൽ ആണിത്.

നിറം മാറുവാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നീലഭൃംഗാദി വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. രണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത്. ഈ നീലഭൃംഗാതി വെളിച്ചെണ്ണയും 200ml തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുരണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പലരും ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തേക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *