വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ചുണ്ടിലെ കറുപ്പ് നിറം എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം

നിരവധി ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുണ്ട് പൊട്ടി ചുണ്ട് വിണ്ടുകീറുക, ചുണ്ടിലെ കറുപ്പ് നിറം, കൂടുതൽ ആയിട്ടും ചുണ്ടിലെ കറുപ്പ് നിറം കണ്ടുവരുന്നത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോലെയുള്ള ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത്. ചുണ്ടു വിണ്ടു കീറുക എന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി മിക്ക ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ചൂട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമാളുകളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്രോളിയം ഞ്ചൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വച്ചിട്ടുള്ളവ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക.

അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ളത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മലനാടിനെ നെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നെയ്യ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നു ചെറുതായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്‌ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചെറുതായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ വാസെലിൻ ജൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുകയാണ് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. വാസിലിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭാവിയിൽ വരാനുള്ളത്. ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് വെറുതെ വാസെലിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് അല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *