ഒന്ന് കണ്ട് വെച്ചോളൂ ഉപകാരപ്പെടും ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻറെ പണി കിട്ടും

നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോയാണ്. പഴയ തലമുറയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിധിയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബെയ്സൺ എടുക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കഞ്ഞിവെള്ളം ആണ്.

ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ പഴകിയ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതി mലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പലസ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുക. അതിൻറെ മറ്റൊന്നും കളയാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇതൊന്നും മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തുകൊടുക്കാം. കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ച് ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട് ദിവസത്തെ വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൂന്നുദിവസം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ തുറക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൂന്നു ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഉള്ള കറകൾ ഇളകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *