മുഖം വെളുക്കുവാൻ ഇനി വെറും ചിരട്ട മാത്രം മതി കറുത്ത പാടുകൾ മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിജ്‍മെന്റേഷൻ അഥവാ കരിമംഗലം. പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കരിമംഗല്യം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ ഇന്ന് കരയാനൊന്നും സമയം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് നമുക്ക് ടിപ്പുകൾ ആശ്രയിക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകളിൽ മുഖത്തെ കറുത്ത വരകൾ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.

അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതുപോലെ സൈഡ് എഫക്ടുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ചിരട്ട്ടയുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൊടിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനെ പൊടിച്ചു എടുക്കുവാൻ ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിരട്ടയുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാം. ഇതിനുവേണ്ടി ചിരട്ടയും ഒരു പ്ലേറ്റും എടുത്തിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതിനു ശേഷം ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ചിരട്ടയുടെ സൈഡിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *