നെഞ്ചെരിച്ചിലും പുളിച്ചുതികട്ടലും വെറും 2 മിനിറ്റിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ദഹനപ്രക്രിയ ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ പുളിച്ചുതികട്ടൽ ഉണ്ടാകാം. അതിനായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അയമോദകം ആണ്. അയമോദകം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അയമോദകം നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്നു രീതിയിൽ കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയമോദകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയമോദകം വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക. രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലിട്ടു നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക.

ഒരു ദിവസത്തിൽ പല സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുളിച്ചുതികട്ടൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അയമോദകം പൊടിച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരടീസ്പൂൺ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുളിച്ചുതികട്ടലും നെഞ്ചെരിച്ചിലും ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മല്ലി നമുക്ക് ഒരു പിടിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. മല്ലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപൊടി എടുക്കുക.

എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ചവച്ച് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കുവാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ പുളിച്ചുതികട്ടലും നെഞ്ചെരിച്ചിലും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഒരു കാരണവശാലും കിടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് ആണ് കരിംജീരകം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *