പണം കായ്ക്കുന്ന മരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടോളൂ ഇനി കണ്ടില്ല enn പറഞ്ഞേക്കരുത്

ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന ഒരു മരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറുകപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കറുവപ്പട്ടയുടെ മരം ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കറുകപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് കറുകപ്പട്ട യുടെ തടി നമ്മൾ ചെത്തി എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ കറി, ബീഫ് കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുമാത്രം മതി.

ഇതു നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെയിലത്തുണക്കിയാൽ മതി. ഇതിൻറെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് വഴനയിലയുടെ പോലെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ഈ ഇലക്ക് നല്ല മണമാണ്. ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ തടിയായി നമുക്ക് മുറിച്ചു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മരത്തിൻറെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഗുണകരമായി ഉള്ളതാണ്.

ഇത് ചെത്തുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഒരു ചാക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ അതിൽ വീണു കിട്ടും. വളരെ ഏറെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കരുവാപട്ടയുടെ ഈ മരം. അത്കൊണ്ടാണ് പണം കായ്ക്കുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *