കൺ പുരികം കട്ടിയിൽ വളരുവാനും കൺകുരു മാറുവാനും ഇതാ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

പുരികവും കൺപീലിയും വളരെ മനോഹരമായി നല്ല കട്ടിയിൽ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺകുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഉള്ള ഉള്ള ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയഉള്ളി ആണ്. അതായത് കൊച്ചുള്ളി ആണ്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ആവശ്യം ഉള്ളത് കുറച്ച് കൊചുള്ളിയാണ്. അത് എടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക.

അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരച്ച് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളത് ഉണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് അരയ്ക്കരുത്. അത് പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉള്ളിയുടെ ഗുണം എല്ലാം പോകും. കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവണക്കെണ്ണയാണ്. ആവണക്കെണ്ണ രണ്ട് നിറത്തിൽ ഉണ്ട്. വെള്ള നിറത്തിൽ ഉണ്ട്. മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടിൽ ഏതു വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏത് ആവണക്കെണ്ണ നിങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇത് രണ്ടും എടുത്തതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. ഈ മുട്ട ചേർത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം മുട്ട ചേർത്ത് നമുക്ക് മൂന്നു ദിവസത്തിലധികം വെക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മുട്ട ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി നിങ്ങൾ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *