ഈ ഒരു വഴി ഉപയോഗിച്ച് ആണിരോഗം മുഖക്കുരു വളംകടി എന്നിവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം

നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പൊതുവേ മഴക്കാലമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കയറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നു നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് വളംകടി, അതുപോലെതന്നെ മുഖക്കുരു, അതുപോലെതന്നെ ആണി രോഗം, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് വളം കടിയേ കുറിച്ച് ആണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ വളംകടി ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കടിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്.

എന്നാൽ വളംകടി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പേരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് പേരയുടെ ഇല വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 10, 20 പേരയില എടുത്തതിനുശേഷം ഒരു കലം വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു കലം വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ടാകും. വെള്ളം നല്ലത് പോലെ തിളക്കണം. വെള്ളത്തിന്റെ നിറം മഞ്ഞയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കുക. ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ആ ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ വളംകടി ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക.

അങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാല് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക. ഇളം ചൂടോടെ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മുക്കി വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വളം കടി പൂർണമായും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. പേരയില നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *