ഇനി ശരീരം നല്ല തണുപ്പ് ആയിരിക്കും ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കുവാൻ ചൂട് കുരു ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റുവാനും

നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ചൂട് സമയമാണ്. ഈ ചൂട് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്തൊരു ചൂടാണ്. എപ്പോൾ മാറുമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യമാണ് ചൂടുകുരു. ഇത് നമ്മളെ ഏവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചൂട് മാറാൻ ചൂടുകുരു മാറാൻ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചൂടുകുരു മറ്റു പ്രത്യേക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാരാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ടിപ്പാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ചൂട് മാറാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള മല്ലി എടുക്കുക. പൊടിക്കാത്ത മല്ലി എടുക്കുക. അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾസ്പൂൺ എടുക്കുക.

അതിനുശേഷം രണ്ടു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുക. ദിവസത്തിൽ പല തവണ ഇത് എടുത്താലും മതി. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള മല്ലി എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അളവിലെടുത്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കുടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒരു ആൾ രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെതന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് തഴുകാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. അത് ഒരു ചെറിയ കഷണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്.

അപ്പോൾ മല്ലി മാത്രം ഇട്ടു കൊണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. ഇനി അടുത്ത മാർഗം ചൂടുകുരു ആണ്. അതിനായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കഴുത്തിന് ഭാഗത്തായി ഒരുപാട് ചൂടുകുരു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തേങ്ങ. അത് നല്ലപോലെ ചിറകി അതിനുശേഷം തേങ്ങ മിക്സിയിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *