ഇതുണ്ടെങ്കിൽ.! പാമ്പ് വീടിന്റെ പരിസരത്തു വരില്ല

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലും പരിസരത്തും പാമ്പ് വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മണ്ണെണ്ണ വീട്ടുപരിസരത്ത് മൊത്തം തെളിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ കായംപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇവ രണ്ടും കൂടി നന്നായി കലർത്തി അതിനുശേഷം ഇത് വീടിൻറെ പരിസരത്ത് തെളിച്ച് കൊടുക്കുന്നതു വഴി പാമ്പിനെ ശല്യം പരിപൂർണമായും മാറി കിട്ടുന്നതാണ്.

ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.