ആർത്തവം വയറുവേദന അമിത ബ്ലീഡിങ് വെള്ളപോക്ക് പിസിഓഡി തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മരുന്ന്

ആർത്തവസംബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്നത്തേത്. ആർത്തവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായി ഉള്ള ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായുള്ള വേദന അതുപോലെ തന്നെ ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആര്ത്തവം, പിന്നെ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളപോക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള മരുന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങൾ ആണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാണിക്കുന്നത് മുക്കുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധസസ്യമാണ്.

മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് മുക്കുറ്റി. അമിതമായി വേദന ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലെതന്നെ അമിതമായ ആളുകൾ ആർത്തവസംബന്ധമായ ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിൻറെ ഇലയും അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻറെ നീര് വേദന വരുന്ന സമയത്ത്, അമിതമായുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് പൊക്കിളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ചു മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.

അതിനു ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ വേദന മാറുവാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെതന്നെ അമിതമായുള്ള ബ്ലീഡിങ് മാറുവാൻ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലപ്പന എന്ന സംഭവമാണ്. നിലപ്പന എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് തന്നെ കിഴങ്ങാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. നിലത്ത് പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നിലപ്പന എന്ന പേരു വന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *