പല്ലികൾ വീടുവിട്ടു പോകും ശ്രദ്ധിച് ഇങ്ങനെ മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പല്ലിയെ എങ്ങനെ വിട്ടുനിന്ന തുരത്താം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്ടിപ്പാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ പല്ലി നമ്മളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. അത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഉള്ളത് പനികൂർക്കയില ആണ്. ഇത്‌ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയം തോന്നാം. പല്ലിയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകാം. ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പനികൂർക്കയുടെ ഇല ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സാധിക്കും.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പനികൂർക്ക കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെല്ലോടേപ്പ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ വീടിന്റെ നാല് വശങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ സെല്ലോടേപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പനികൂർക്ക ഇലയുടെ തണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മുറിയുടെ ഏതെങ്കിലും നാല് സൈഡ്ൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുക്കളയിൽ ആയിരിക്കും.

അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു രീതിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഭിത്തിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. നാല് സൈഡിൽ. രണ്ടു സൈഡ് ഉള്ളു എങ്കിൽ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം അതുപോലെതന്നെ വയ്ക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പോവുകയില്ല. കിച്ചനിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വലുപ്പമുള്ളത് എടുത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *