ചെടികൾ നിറയെ പൂക്കുവാനും കറിവേപ്പും കൃഷികളും താഴച്ച് വളരുവാനും ഇതാ എളുപ്പ വഴി

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു വളം എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. ഏതു തരം ചെടികൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏത്‌ തരം കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളമാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികൾ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തഴച്ചുവളരും. അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വളരെ ഗുണമുള്ള വളം ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യമായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആണ്.

വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എല്ലാ കടകളിലും അതുപോലെതന്നെ വളമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ അര കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അര കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്നോടൊപ്പം തന്നെ അര കിലോ കടല പിണ്ണാക്കും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവ്. അര കിലോ പിണ്ണാക്ക് ആണെങ്കിൽ അര കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്കും തന്നെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. പൊടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെപ്പ് പച്ചച്ചാണകം ചേർത്തു കൊടുക്കുക.

പച്ചചാണകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വളം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ രണ്ട് പാത്രം നിറച്ച് വച്ച് ചാണകം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. കട്ട കെട്ടികിടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇത്‌ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു മൂന്നു ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുക. പക്ഷെ മൂന്നു ദിവസം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊടുക്കണം. മൂന്നാം ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളിലും കൃഷിയിലും വളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.

ചെടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടി ചെടികളുടെ ചുവടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെടികൾക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാഴപ്പിണ്ടി എല്ലാം വെച്ചതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വളം അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പിന് അതുപോലെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും എല്ലാ കൃഷിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട്‌ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *