ഇടയ്ക്കിടെ മസിൽ കോച്ചിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം എതാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ

ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽ പിടുത്തം. മസിൽപിടുത്തം എന്നാൽ മനസ്സിൽ ഉരുണ്ടുകയറ്റം, മനസ്സിൽ ഉടക്കുക, എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കും. മസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയി നല്ല വേദനയോടുകൂടി സ്റ്റാക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. ഇത്‌ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പെട്ടെന്ന് നട്ടെല്ലിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിൽ ടൈറ്റായി നമുക്ക് ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മസിൽ വെട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ.

പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിൻറെ തുടയുടെ മസ്സിലുകൾ പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞുമുറുകി കാല് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ഇത്‌. ചിലർക്ക് ഇത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഇത് എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് ശരീരത്തിൻറെ ഏത്‌ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും.

പിന്നെ അത് മാറണമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം റസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും അവ പരിഹരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മസിലുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസിലുകൾ വളണ്ടറി മസിലുകൾ ഉണ്ട്.

ഇൻ വോളണ്ടറി മസ്സിലുകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉണ്ട്. ഹൃദയത്തിൻറെ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഇത്‌ എല്ലാം തന്നെ എന്നെ വോളണ്ടറി മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ വോളന്ററി മസിലുകൾ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *