ലൈം.ഗിക ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

നിങ്ങളുടെ ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ആകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ട് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് എത്ര വലിപ്പം വേണം അതുപോലെതന്നെ അതിൻറെ വണ്ണം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അതുപോലെതന്നെ കാരണം സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ് ക്ലബ്ബിൻറെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഗർഭിണി ആകുമോ അതല്ല ഇനി കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഒക്കെ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും.

പേടിയൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇരക്ടൈൽ ഡിസ് ഫങ്ക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് എന്താണ് എന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയുകയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭാര്യയുമായി സെക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷ്വൽ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.

പലപ്പോഴും ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും വീണ്ടും ഇളക്കുന്നതും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 9 തവണ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാറുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ സംശയം വരാറുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക