തലച്ചോറിലെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് ദുശ്ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന 10കാര്യങ്ങൾ അതായത് 10 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനായി ഹെഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആയി. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ അധികം വോളിയം കൂട്ടി വെച്ച് കേൾക്കുക ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ പുളിയത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുക യാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചോദിക്ക് ഉണ്ടാകും.

അതുപോലെതന്നെ കൂടുതലായി കൊഴുപ്പ് മായ അദ്ദേഹത്തെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കൽ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുമൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പം അടങ്ങുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം വേറെ ഒരാൾക്കും ഗുണം ലഭിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ വളരെയധികം ആരോഗ്യ പൂർണമായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.

പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉറക്കം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ആകണമെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഉറക്കം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ വാൻ പാടുന്നത് എല്ലാം കുറവും ആവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *