ശത്രുവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും ശത്രുക്കളെ നമുക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്താലും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ചതിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അതായത് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഉയർച്ചയും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തളർച്ചയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കർമത്തിലൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കർമ്മം എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ചെറുനാരങ്ങ വലതു കൈകളിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കിഴക്ക് ദിശയിൽ. നോക്കിനിന്ന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരാണ് ശത്രുവിന് കാട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ ശത്രുദോഷവും എല്ലാം നമ്മൾ കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മൗനമായി മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക.

അതിനുശേഷം ഈ നാരങ്ങ നമ്മുടെ തലയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉഴിയുക. പിന്നീട് അത് ഒരു വേപ്പ് മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചിടുക. ദിവസവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പുരുഷത്വവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലാഹുവിനെ വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറി സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നിനക്ക് കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.