പൈൽസ് പാട് പോലും ഇല്ലാതെ ചുരുങ്ങി പോകാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൈൽസ് ഒരുപാട് പോലുമില്ലാതെ ചുരുങ്ങി പോകാൻ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പൈൽസിന് സാധാരണയുള്ള ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലേസർ ചികിത്സയും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം സർജറി ആണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെതന്നെ ഈ അസുഖം ഒരുപാട് ആളുകളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ്. മലദ്വാരത്തിലെ അവിടെ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഒരു തട്ടിപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നു അതുപോലെതന്നെ നന്നായി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് പുറത്തുപറയാൻ ആളുകൾ വളരെയധികം മടിക്കുന്ന ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് സർജറികൾ ഇല്ലാതെതന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ഇത്. ലൈസർ ചികിത്സിക്കും അതുപോലെതന്നെ സാഹചര്യം പകരമായി പുതുതായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് എംബ്രോയ്ഡറി ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത്.

മലദ്വാരത്തിലെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ കയറി ഒരു രക്തക്കുഴല് അത് മലദ്വാരത്തിൽ ലേക്ക് ലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ കയറി അതിലേക്കുള്ള രക്ത സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൈൽസ് തട്ടിപ്പുകളിൽ ലേക്കുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുകയും അത് ചുരുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചികിത്സയിലൂടെ ഫേഷ്യലിന് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *