മൂലക്കുരുവിനെ മുരിങ്ങയിലയും മോരും നാടൻ വൈദ്യം വീഡിയോ

ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൂലക്കുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നാടൻ വൈദ്യ ത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മൂലക്കുരു അഥവാ പൈൽസ് പൊതുവേ ആളുകൾ പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പഴകുംതോറും കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുന്ന രോഗം. മൂലക്കുരുവിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്.

വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് മുതൽ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും വ്യായാമക്കുറവും എല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകും. വേണ്ടരീതിയിൽ ശോധന ഇല്ലാത്തതാണ് വേറൊരു കാരണം. ഗുദ ഭാഗത്തെ രക്തധമനികൾ വീർത്തു രക്തം പുറത്തു വരുത്തുന്നതാണ് മൂലക്കുരുവിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയായി പറയാവുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നാലു ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് മൂലക്കുരു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു തടിപ്പ് ആയി മലദ്വാരത്തിന് സമീപം ഇതു വരും. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ഇത് മലവിസർജന സമയത്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്കുവരുന്ന ഭാഗത്തെ തള്ളി കൊടുത്താൽ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുക ഉള്ളൂ. നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി തൂങ്ങി കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൂലക്കുരുവിന് നാടൻ പരിഹാരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഇതിനെ പൊതുവേ ദോഷകരം ആവുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ തികച്ചും ഫലപ്രദമായ നാടൻ വൈദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും ഏറെ നല്ലത്. ഇതിൽ പലതും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും തൊടിയിൽ നിന്നും നേടാവുന്നതേയുള്ളൂ. വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു ഔഷധം ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ. വെളുത്തുള്ളി നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് മൂലക്കുരുവിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകും.