ഇത്തരത്തിലുള്ള 3 ലക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തലവേദന ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ മാറാൻ.

ഇന്ന് നമ്മൾ മൈഗ്രേനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും തലവേദന വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും. തലവേദന വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു വേദന സങ്കടം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻറെ ഒരു ദേഷ്യം അത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു തലവേദന തന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നാലോ അതായത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ എന്ന രീതിയിൽ പോലും അല്ല മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒക്കെയായിട്ട് വന്നാല.

? അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളിലാണ് ഈ മൈഗ്രേൻ തലവേദന ഉള്ളത്. ഈ മൈഗ്രേൻ തലവേദന എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണയായി പറയുമ്പോൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങും. പിന്നെ അവിടെനിന്ന് നമ്മൾ ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ട് പോകും ഒരു കോളേജിൽ ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടും. ഒരു 30 വയസ്സ് വരെ ഒക്കെ അത് കൂടെ കാണും. പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് അത് അങ്ങ് മാറും ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈഗ്രേന്റെ സ്വഭാവം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *