തൊണ്ട കുഴിയിൽ നിന്ന് അരിമണിയുടെ രൂപത്തിൽ തെറിച്ചു വരുന്ന ദുർഗന്ധമുള്ള സാധനം എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇമ്പോര്ടന്റ്റ്‌ ആയ അതായത് വായയുടെ അകത്തു നിന്നും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡർ ഫോമിലാണ് കുറച്ച് ഓർഗനുകൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗാൻസിനെ ആണ് ടോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈരിങ്സ് എന്നുപറയുന്നത്. ഇത് വരുന്ന മനുഷ്യനു തൊണ്ടയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ അനവധി ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങി മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. അതായത് തൈറോയ്ഡ് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ, പ്രോട്ടീൻ കുറവ് അതുപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ചില ആളുകൾ പോലും നോക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന നിറമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷനുകൾ.

ഞങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറെ പേർ ചെയ്യുന്ന രീതി പനി എന്തെങ്കിലും കുളിരെ രീതിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു അസുഖമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *