രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹം ബിപി യൂറിക്കാസിഡ് പൈൽസ് യുവ പമ്പകടക്കും ജീവിതത്തിൽ കൂടില്ല

ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ രോഗിയായി മാറിയേക്കാവുന്ന, അറിയാതെ രോഗിയായ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീർത്തും അശ്രദ്ധരായി കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 10 ജീവിതശൈലികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചില രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പാരമ്പര്യമായി കശണ്ടി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ മക്കളിൽ വരും. അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

ഒരുപരിധിവരെ എന്നുള്ളതാണ് ഫലവത്തായ മാർഗം എന്നാൽ. ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ, പ്രമേഹം, കൊളസ്ട്രോൾ, യൂറിക്കാസിഡ്, അമിതവണ്ണം, പൈൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലർ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. വഴിയേ പോകുന്ന വയ്യാവേലിയെ ടാക്സിയിൽ പിടിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

ഈ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും രോഗികളുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളാരും രോഗി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻറെ സഹോദരന്മാർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *