ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ്നെ കുറിച്ചാണ്. പലപ്പോഴും ആളുകൾ സാധാരണ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ്‌. എന്താണ് ഈ യൂറിക്കാസിഡ്? ശരീരത്തിൽ ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മോളിക്യു്ലാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. ഇതിന്റെ സാധാരണ ലവൽ 5 മുതൽ 6 വരെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നോർമലാണ്. അതിലും കൂടുമ്പോഴാണ് യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് ഒരു രോഗമാണോ? അല്ല. ചിലർക്ക് കൂടി വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിഡന്റ് സ്ട്രസ്സ് ഉണ്ട്. ആ വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളുവാൻ ആയി ആൻറി ഓക്സിഡ് ഉണ്ടാകും. ഈ ആൻന്റി ഓക്സിഡന്റാണ് ഓക്സിഡന്റ്റുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. യൂറിക്കാസിഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സൈഡ് സ്ട്രസ്സ് ഭയങ്കരമായി കുറയ്ക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. പലപ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി വരുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുതലായി കാണാൻ സാധിക്കും. വണ്ണം ഉള്ളവരെ കൂടുതലായി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മെറ്റബോളിസം സിൻഡ്രോം എന്നുപറയുന്നത്. വയർ നല്ലപോലെ വീർതിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *