സ്ഥിരമായി കഴുത്തിന് പിൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നടുവിനു വേദന യഥാർത്ഥ കാരണം ഈ രോഗങ്ങളാണ്

നമ്മൾ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് നടുവേദന, കഴുത്തുവേദന എന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. എങ്കിലും കൃത്യമായി ഒരു രോഗനിർണയതിൻറെ കാരണം കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തണം.

ഒന്നും എപ്പോഴും ഇവിടെ അതായത് തുടർച്ചയായ കഴുത്തുവേദന, നടുവേദന എന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ വേദനയെ പരിഹരിക്കാനുള്ള വേദനസംഹാരികളും വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് പതിവ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി കഴുത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്, നടു വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും കാരണത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാറില്ല. അതിൽ കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്.

അതായത് ആദ്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി ഇതുപോലെ കഴുത്തിനും നടുവിനു വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് കംപ്ലൈൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാതസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ റുമാറ്റോളജി കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *