ഇതുപോലെ മുടി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളോട് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മുടികൊഴിച്ചിൽ, അതുപോലെതന്നെ തലയിലെ പേൻ ശല്യം, മൂന്നാമത് തലയിലെ താരൻ. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളും മുടി വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടിയോട് താല്പര്യം ഉള്ള ആളുകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. താരൻ, മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മുടിവളരാനുള്ള ഓയിലുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ വീണ്ടും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്.

ഒരു കാരണവശാലും താരനും മുടികൊഴിച്ചിലും ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മുടി വളരാനുള്ള ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് രണ്ടും മാറിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്ടിപ്പ് പറയുകയാണ്. തലയിലെ പേൻ ശല്യം, മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഉള്ളത് ആത്തയുടെ ഇലയാണ്. ആത്ത മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. മുള്ളാത്ത ഉണ്ട്. സാധാരണ ആത്ത ഉണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ കായയുള്ള ആത്തയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് മുള്ളാത്ത. ഏത്‌ ആത്തയുടെ ഇലയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ച് തലയിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക.

പേൻ ശല്ല്യം മാറും. അതുപോലെ തന്നെ മുടികൊഴിച്ചിലും മാറാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് ഒരു മൂന്നാലു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് തലയിൽ പേൻ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും മുടിയിലേക്ക് ശല്യം മാറാൻ നമുക്ക് ഏറെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് തുളസിയാണ്. തുളസി വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *