ഒന്ന് കണ്ടു വച്ചോളൂ ഉപകാരപ്പെടും ചതവും നീരും മാറാൻ ഇത് അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതി അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു 100% ഫലം ഉറപ്പ്

നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഇഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചതവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചതവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഇത്‌ പറഞ്ഞതായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടാവാടിയാണ്. തൊട്ടാവാടിയുടെ തണ്ടും ഇലയും അതിൻറെ വേരും ആവശ്യമാണ്. വേര് എടുക്കുന്ന സമയം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് തൊട്ടാവാടി എടുത്തത് അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് പരുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അത് നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവ് മാറ്റുവാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല കഞ്ഞിയിൽ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാറുണ്ട്. പഴമക്കാർ iപ്പോഴും കുടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തൊട്ടാവടി ഇലയ്ക്കും അതിൻറെ വേരിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഗുണങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കരിപ്പനും ചൊറിയും വരുന്ന സമയം ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *